Miniaturi II

Macro-detalii ale unei machete de 1.2/0.4m, full scale & story from back in the 17th century here.

Fast-paced collabo cu Edi. Ca de obicei, va urma –

Leave a comment